Persbericht Knoops’ advocaten inzake De Punt

29|05|2017

In de civiele procedure tegen de Staat inzake De Punt staat Knoops’ advocaten de mariniers bij die gehoord gaan worden. Dit betreft geen strafzaak, de mariniers zijn derhalve geen verdachten in deze zaak.

Op 24 mei jl. heeft de Staat de transcripties van de bandopnames die tijdens de bevrijdingsactie van de treinkaping bij De Punt van 1977 zijn gemaakt, overhandigd aan de rechtbank. De teksten in de transcripties zijn gebaseerd op de bandopnamen en zijn een verwoording van wat daarop is te horen. Bij de bevrijdingsactie hadden drie commandanten opname-apparatuur bij zich waarvan enkel twee commandanten in de trein zijn geweest. Het merendeel van de aanvalsgroepen had geen opname-apparatuur bij zich, derhalve is er geen bandopname van de actie van de mariniers van groep 2. De audio opnames zijn uitsluitend voor educatieve doeleinden gemaakt.

Het is essentieel om de transcriptie en de geluidsfragmenten in de context te plaatsen van de bevrijdingsactie in 1977 en de militair operationele omstandigheden van destijds. Onderdeel van deze context zijn de moeilijke en levensbedreigende omstandigheden waarin de mariniers moesten opereren, waar onder bijvoorbeeld de nauwe gangen, de scheefstand van de trein, het beperkte zicht in de trein, het lawaai, de stank, de enorme rommel in de trein, en de noodzaak tot beslissen in een split second. De transcripties geven op een klinische wijze weer wat er is gezegd, maar niet in welke omstandigheden dat is gebeurd, door wie en op welke positie zij zich op dat moment bevonden. Op geen enkele wijze is in tekst uit te drukken in welke hectiek, spanning, lawaai en context deze woorden zijn gebruikt.

Op de band zijn zowel uitingen te horen van de personen die de opnameapparatuur bij zich hadden als van derden. Nergens is echter een stem van een kaper gehoord. Indien een kaper zich duidelijk hoorbaar had willen overgeven (ook een vorm van duidelijk waarneembaar overgeven) was dat zeker opgevangen.

Daarnaast zijn er omgevingsgeluiden te horen zoals schoten. Het NFI heeft deze schoten niet kunnen specificeren en het is daarom niet mogelijk om met behulp van de transcripties te achterhalen wie er schoot of beschoten werd noch in welke richting er is geschoten.

Conclusies verbinden die enkel gebaseerd zijn op de transcripties van de bandopnames is onmogelijk. De transcripties zien niet op de gehele operatie en laten niet zien in welke omstandigheden de mariniers de bevrijdingsactie hebben moeten uitvoeren.

Door de mariniers zijn geen executies uitgevoerd. Dit blijkt ook uit het feit dat drie kapers ondanks de hectiek van de operatie als “krijgsgevangenen” zijn behandeld en afgevoerd.

Onze cliënten zouden het zeer op prijs stellen als hun privacy gewaarborgd wordt. Voor vragen en commentaar kunt u zich daarom uitsluitend wenden tot ons kantoor.

Amsterdam, 29 mei 2017

Knoops’ advocaten
Concertgebouwplein 25
1071 LM Amsterdam
Telefoon 020 470 51 51