Vrijspraak na herziening in persoonsverwisselings-zaak

24|03|2017

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vanochtend na herziening onze cliënt in een persoonsverwisselings-zaak vrijgesproken.

In april 2007 werd in Limburg een verdachte aangehouden wegens de smokkel van softdrugs en het rijden zonder rijbewijs. De verdachte gaf daarbij de personalia op van onze cliënt en die gegevens werden nimmer gecontroleerd. In 2008 werd onze cliënt bij verstek veroordeeld tot 188 uur taakstraf.

Na de veroordeling heeft de werkelijke dader meerdere malen verklaard dat hij het delict had gepleegd en niet onze cliënt. Toch werd onze cliënt in 2013 aangehouden en bracht hij nog 34 dagen in detentie door. Na uitvoerig onderzoek van het Knoops’ Innocence Project is gebleken dat onze cliënt ten tijde van het delict een sluitend alibi had. In 2014 werd een herzieningsverzoek ingediend waarin zeven nieuwe gegevens werden aangevoerd waaruit blijkt dat onze cliënt de delicten niet gepleegd kan hebben en dat er sprake is geweest van een persoonsverwisseling. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad concludeerde dat de aanvraag gegrond moest worden verklaard. De Hoge Raad oordeelde in 2015 dat het herzieningsverzoek gegrond was en verwees de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Hoewel de advocaat-generaal in eerste instantie om aanhouding vroeg om alsnog nader onderzoek te doen uitvoeren, ging het gerechtshof daar niet in mee en werd cliënt direct vrijgesproken. 

Knoops’ advocaten
Concertgebouwplein 25
1071 LM Amsterdam
Telefoon 020 470 51 51