Persbericht van Knoops’ advocaten inzake de heer Wilders

14|10|2016

Het verdedigingsteam van de heer Wilders heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van hedenochtend.

De verdediging constateert dat de Rechtbank andere rechtsopvattingen heeft dan die wij in onze preliminaire verweren hebben uiteengezet. Zo betreurt de verdediging dat de Rechtbank haar niet heeft gevolgd in het standpunt dat onderhavige discussie thuishoort in het politieke discours en niet gevoerd zou moeten worden in de rechtszaal.

Temeer nu het Openbaar Ministerie de inhoud van dit verweer alsook de overige verweren slechts summierlijk heeft weersproken, had het in de rede gelegen indien de Rechtbank deze verweren had gegrondverklaard.

Voorts heeft de verdediging kennisgenomen van het feit dat ter zake van een aantal essentiële rechtsvragen door de Rechtbank is beslist, dat deze zich lenen voor de inhoudelijke behandeling. Dit betekent dat het juridisch debat over de inhoud van deze rechtsvragen nog openligt.‎ De verdediging zal derhalve tijdens het inhoudelijk debat ter zitting hierop terugkomen.

Amsterdam, 14 oktober 2016

Mr. G.G.J. Knoops

Mr. C.J. Knoops-Hamburger

Mr. M. 't Sas

Mr. J. de Koning

Knoops’ advocaten
Concertgebouwplein 25
1071 LM Amsterdam
Telefoon 020 470 51 51