Verzoek tot herziening in zaak Frailon Pieter ingediend (Curaçao)

30|08|2016

In de nacht van 8 op 9 oktober 2006 werd op Curaçao een man vermoord. Kort na de moord werd de heer Pieter aangehouden als verdachte omdat er drie getuigen een belastende verklaring hadden afgelegd.

In 2010 werd de heer Pieter, na terugverwijzing door de Hoge Raad, door het Gemeenschappelijk Hof veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor moord. De heer Pieter heeft altijd ontkend de dader te zijn en heeft de politie vanaf zijn aanhouding op de hoogte gebracht van een aantal namen van mensen die hij die avond ontmoette en die konden bevestigen dat hij onschuldig is. De politie deed geen onderzoek naar deze getuigen.

In 2014 meldde de heer Pieter zijn zaak aan bij het Knoops’ Innocence Project. Na een eigen onderzoek werd een deskundige, voormalig korpschef op Bonaire, bereid gevonden een nieuw onderzoek in deze zaak te verrichten. Samen met een lokale psycholoog spoorde hij 24 getuigen op, waarvan er 13 nooit eerder werden gehoord. Uit dit onderzoek bleek dat de politie en de rechters destijds uitging van een onjuist tijdstip waarop het delict zou zijn gepleegd. Bovendien bleek de belangrijkste getuige een valse verklaring te hebben afgelegd: zij heeft de schietpartij en de schutter niet kunnen waarnemen. Tot slot werd bevestigd dat de heer Pieter voor de gehele avond en nacht een sluitend alibi heeft en werd de daadwerkelijke dader geïdentificeerd.

Op 29 augustus 2016 diende het Knoops’ Innocence Project namens de heer Pieter een verzoek tot herziening in bij het Gemeenschappelijk Hof te Willemstad. In dit verzoek worden vier nieuwe feiten c.q. gegevens gepresenteerd waaruit de onschuld van de heer Pieter blijkt. Deze gegevens waren ten tijde van de behandeling van de zaak door het Gemeenschappelijk Hof niet bekend.

Het Knoops’ Innocence Project heeft deze zaak belangeloos behandeld, nu financiële overheidssteun voor dergelijke zaken in Caraïbisch Nederland, nog altijd uitblijft. Veel dank is verschuldigd aan de twee deskundigen die, eveneens belangeloos, vele uren werk in deze zaak hebben gestoken om met het Knoops’ Innocence Project alsnog de onschuld van de heer Pieter aan te tonen.

Prof. mr. dr. G.G.J. Knoops

Mr. C.J. Knoops-Hamburger

H.K. van den Doel, BSc

Mr. P. Dingemanse 

Knoops’ advocaten
Concertgebouwplein 25
1071 LM Amsterdam
Telefoon 020 470 51 51