Herzieningsverzoek in persoonsverwisselings-zaak gegrond verklaard

21|03|2016

Op dinsdag 15 maart 2016 heeft de Hoge Raad der Nederlanden het herzieningsverzoek dat werd ingediend in de zaak van onze cliënt gegrond verklaard. In 2008 werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 188 uur voor de smokkel van softdrugs en het rijden zonder rijbewijs.

Ten tijde van de aanhouding van de verdachte noemde deze niet zijn eigen naam, maar de naam van onze cliënt. De identiteit werd niet gecontroleerd: er werd geen DNA afgenomen, er zijn geen vingerafdrukken afgenomen en er zijn geen foto’s gemaakt.

Na de veroordeling heeft de werkelijke dader meerdere malen verklaard dat hij het delict had gepleegd en niet onze cliënt. Bovendien is na uitvoerig onderzoek van het Knoops’ Innocence Project gebleken dat onze cliënt ten tijde van het delict een sluitend alibi had. In 2014 werd een herzieningsverzoek ingediend waarin zeven nieuwe gegevens werden aangevoerd waaruit blijkt dat onze cliënt de delicten niet gepleegd kan hebben en dat er sprake is geweest van een persoonsverwisseling. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad concludeerde dat de aanvraag gegrond moest worden verklaard. De Hoge Raad ging daarin mee en verwees de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden.

Knoops’ advocaten
Concertgebouwplein 25
1071 LM Amsterdam
Telefoon 020 470 51 51