Oratie prof. mr. dr. G.G.J. Knoops

20|11|2015

Op 19 november 2015 sprak Geert-Jan Knoops bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Politiek van het Internationaal Recht aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen zijn oratie met als titel “The separation of powers at the International Criminal Court” uit in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

 Het principe van scheiding der machten is door de Franse filosoof Charles de Montesquieu in de 18e eeuw geïntroduceerd om de burger te beschermen tegen de ongebreidelde macht van de overheid. Het zou de legitimiteit van het Internationaal Strafhof ten goede komen indien het dit principe meer zou toepassen. De auteur doet hiervoor een zestal aanbevelingen.

(I)                      De Assembly of State Parties dienen geen mogelijkheid te hebben om de interpretatie en de toepassing van de Rules of Procedure and Evidence te beïnvloeden, zij dienen ook niet de mogelijkheid te hebben om de RPE te veranderen tijdens een lopende zaak om een bepaalde juridische uitkomst te bereiken.

(II)                    De rechterlijke toets uit artikel 53 (3) (a) van het Statuut van Rome dient de “patently unreasonableness test” te zijn.

(III)                  Regulation 55 dient geheel verwijderd te worden, dan wel dient de tekst van Regulation 55 te worden veranderd zodat de woorden “at any time” worden verwijderd en in plaats daarvan de woorden “timely before the start of the trial” (voordat de aanklager met zijn zaak begint) worden opgenomen.

(IV)                 Naarmate de gevolgen van het inroepen van Regulation 55 ingrijpender zijn voor de rechten van de verdachte (bijvoorbeeld het veranderen van de aansprakelijkheidsvorm) dient de rechterlijke toets van Regulation 55 ingrijpender te zijn.

(V)                   De rechters dienen niet de mogelijkheid te hebben om Regulation 55 zelf in te roepen; in plaats daarvan moet deze mogelijkheid enkel aan de aanklager toebehoren.

(VI)                 Tot slot, in het kader van “external separation of power”; de “wetgevende macht” binnen het ICC systeem dient bij voorkeur te worden overgedragen aan een onafhankelijk orgaan of instantie (bijvoorbeeld experts).

Klik hier voor de gehele oratie.

Knoops’ advocaten
Concertgebouwplein 25
1071 LM Amsterdam
Telefoon 020 470 51 51